top of page

Coronaproof repeteren?

We mogen eindelijk terug zingen in groep. Daarbij moeten wij ons als koor verplicht houden aan de richtlijnen van het protocol Cultuur en de gespecificeerde richtlijnen van Koor en Stem vzw (lees het hier na).

In het algemeen geldt:

- Wanneer je nieuw bent en komt proberen, geef je ons de nodige persoonlijke informatie in het kader van 'Contacttracing'. 

 !Wanneer je je niet goed voelt voor aanvang van de repetitie, of jij of iemand in je bubbel vertoont symptomen van Covid-19, komt je niet naar de activiteit.

Concreet voor de zingende leden (zolang de huidige maatregelen van toepassing zijn!):

1. Voor het Instapkoor, Kinderkoor 1 en Kinderkoor 2 (-12 jarigen) zijn er weinig of geen beperkingen. Afstand houden en een mondmasker dragen zijn hier niet van toepassing; Natuurlijk zien we wel toe op gepaste hygiëne en andere vanzelfsprekende maatregelen.

2. Voor het Jeugdkoor betekent dat o.a. het volgende:

De basisregel is dat zangers (+13jaar) 3m onderlinge afstandhouden tijdens het zingen. Dan hoeft men geen mondmasker te dragen. De onderlinge afstand mag verkleind worden naar 1,5m als één van de volgende extra maatregelen toegepast wordt:

–het dragen van een mondmasker;

–het plaatsen van plexischermen tussen de zangers;

–alle zangers op één rechte lijn en recht voor zich uit zingen (en dus niet naar elkaar toe)

UITZONDERING: Sinds9 juni 2021 mag er in open lucht zonder mondmasker gezongen worden. De minimale afstand tussen de zangers moet hierbij 1,5m bedragen.

- Je houdt rekening met de aangegeven circulatie (ouders blijven zoveel mogelijk buiten)

- Je ontsmet je handen bij het betreden en verlaten van de locatie

- Je ontsmet je stoel voor en na gebruik

- Je neemt je eigen materiaal mee (Piccolokaft, mondmasker/drinkbus/potlood/...)

- Je houdt ten allen tijde rekening met 'social distance' van 1.5m (2m tijdens het zingen)

bottom of page